แสดงรายละเอียดของประกาศ


large rice fields, 27 rai, Land for farm

ขาย
ที่ดิน

Sale of large rice fields, 27 rai, very beautiful plots with shady trees, Nakhon Sawan.
27 rais 2 Ngan or about 11,000 sq.wah or about 44,000 sqm.
the title deed is correct, converted, extremely beautiful
Land is very rich farmland, a very beautiful field, planted with perennial forests
Land for farm, land plot of 27 rai, 2 ngan and about 7 rai of forest plantation in this plot, this plot is very outstanding because it is shady and it is a valid title deed ready to transfer. Amphoe Kao Liao District, Nakhon Sawan, about 300 meters from the main road, this plot is near Wat Nong Ngu Pao , Wat Dong Muang School, Sanitation, Khao Din Subdistrict Administrative Organization, selling 160,000 baht per rai or selling price just only 4,320,00

อีเมล์ : noinanthicha@gmail.com
0897881243
KAO LIOU, อำเภอเก้าเลี้ยว, จังหวัดนครสวรรค์

คลิกเพื่อติดต่อกับเจ้าของประกาศ ( NANTHICHA )
  Share on Facebook
  ประกาศนี้ถูกเปิดดูทั้งหมด 22 ครั้ง

  ประกาศที่เกี่ยวข้อง

  -27----
  21/12/2020
  อำเภอเก้าเลี้ยว
  จังหวัดนครสวรรค์
  จำนวนครั้งที่เปืดดู: 22
  -27-----
  21/12/2020
  อำเภอเก้าเลี้ยว
  จังหวัดนครสวรรค์
  จำนวนครั้งที่เปืดดู: 21
  27
  15/12/2020
  อำเภอเก้าเลี้ยว
  จังหวัดนครสวรรค์
  จำนวนครั้งที่เปืดดู: 17
  Land-for-farm-land-plot-of-27-rai-Nakhon-Sawan
  15/12/2020
  อำเภอเก้าเลี้ยว
  จังหวัดนครสวรรค์
  จำนวนครั้งที่เปืดดู: 21
  --27--hot-
  15/12/2020
  อำเภอเก้าเลี้ยว
  จังหวัดนครสวรรค์
  จำนวนครั้งที่เปืดดู: 17
  Sale-of-large-rice-fields-27-rai-very-beautiful-plots-with-shady-trees-Nakhon-Sawan
  14/12/2020
  อำเภอเก้าเลี้ยว
  จังหวัดนครสวรรค์
  จำนวนครั้งที่เปืดดู: 12
  -27-----
  14/12/2020
  อำเภอเก้าเลี้ยว
  จังหวัดนครสวรรค์
  จำนวนครั้งที่เปืดดู: 12
  --hot--
  14/12/2020
  อำเภอเก้าเลี้ยว
  จังหวัดนครสวรรค์
  จำนวนครั้งที่เปืดดู: 11