10 ช่องทางทำเงินง่าย ๆ จากที่ดินเปล่าที่ถือลงทุน

10 ช่องทางทำเงินง่าย ๆ จากที่ดินเปล่าที่ถือลงทุน

ในบ้านเรามีคนอยู่เป็นจำนวนมากที่ถือครองที่ดินเปล่าโดยไม่ได้ทำอะไรเลย ซึ่งที่ดินเหล่านี้ส่วนหนึ่งเป็นที่ดินที่ได้มาโดยทางมรดก ขณะที่อีกส่วนหนึ่งเป็นที่ดินที่ซื้อถือไว้ลงทุน เพื่อหวังผลตอบแทนในรูปส่วนต่างของราคาที่เกิดขึ้นในอนาคต

สาเหตุที่คนส่วนใหญ่ชอบถือครองที่ดินไว้กับตัวเฉย ๆ โดยปล่อยทิ้งว่างไว้ไม่ทำอะไร เพราะคุ้นเคยกับรูปแบบการลงทุนเก่าที่เชื่อว่าการลงทุนในที่ดินเปล่า คือการทำเพียงแค่การถือที่ดินเปล่าไว้นาน ๆ เพื่อรอเวลาที่เหมาะสมในการที่จะขายที่ดินนั้นออกไปซึ่งไม่มีความจำเป็นต้องลงเงินและลงแรงอะไรเพิ่มเติมลงไปในที่ดินเปล่าทั้งสิ้น

เพราะการคิดทำอะไรลงไปในที่ดิน นอกจากจะทำให้เหนื่อยใจเหนื่อยกายแล้วยังจะเป็นอุปสรรคต่อการขายหรือใช้ประโยชน์ในที่ดินในอนาคตได้ แค่ลำพังอยู่เฉย ๆ รอเวลาเพียงอย่างเดียว ที่ดินแปลงรักของท่านก็สามารถเพิ่มค่าได้เองโดยอัตโนมัติ คุ้มค่ากับการรอคอยเป็นอย่างยิ่ง

อย่างไรก็ดี ในแง่การลงทุนสมัยใหม่แล้ว การปล่อยที่ดินให้ว่างเปล่าไม่ทำประโยชน์อะไรเลยกับที่ดิน ถือเป็นการดำเนินการที่ผิดพลาดอย่างมหันต์ เพราะเท่ากับละเลยหรือมองข้ามโอกาสในการที่จะได้รับผลตอบแทนในการลงทุนในที่ดินเปล่าไปอย่างน่าเสียดาย

การที่สภาพที่ดินเปล่าที่ถืออยู่ยังไม่ถึงเวลาที่ทำประโยชน์อะไรแบบถาวรได้ในตอนนี้ ไม่ได้หมายความว่าเจ้าของที่ดินจะไม่สามารถจะทำประโยชน์อะไรบนที่ดินแปลงนั้นได้เลย เพราะในความเป็นจริงแล้ว ท่านมีช่องทางมากมายในการนำที่ดินเปล่าแปลงเดียวกันนี้ มาหาผลประโยชน์แบบฉาบฉวยในช่วงสั้น ๆ ได้โดยไม่จำเป็นต้องลงเงินลงแรงเข้าไปเท่าใดนัก แถมไม่เป็นอุปสรรคต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบถาวรในอนาคตด้วย

ซึ่งการนำที่ดินมาใช้ประโยชน์แบบชั่วคราวในระยะสั้น ๆ นี้สามารถสร้างรายได้มาสู่เจ้าของที่ดินได้พอสมควร แม้ไม่มากมายนักเมื่อมองในแง่ตัวเงิน แต่ก็ไม่ควรมองข้ามผลตอบแทนในส่วนนี้ เพราะถือเป็นรายได้ส่วนเพิ่ม ที่เจ้าของสามารถนำมาใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ หรือค่าใช้จ่ายบางอย่างที่อาจเกิดขึ้นในช่วงระหว่างการถือครองได้เป็นอย่างดี

สำหรับช่องทางในการหาผลประโยชน์จากที่ดินระยะสั้น ๆ ที่นิยมกระทำกันมากในต่างประเทศ และเป็นแนวทางที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับที่ดินเปล่าในบ้านเราได้เป็นอย่างดี คงหนีไม่พ้นช่องทางหลัก ๆ 10 ช่องทางด้วยกันคือ

1. นำที่ดินมาใช้ประโยชน์ในทางสันทนาการ (Recreational Facilities)เช่น ทำสนามพัทหรือสนามไดรฟ์กอล์ฟ ให้เช่าเพื่อเป็นสนามเล่นกีฬา สนามเด็กเล่น หรือสนามแข่งรถเล็ก ๆ เป็นต้น ซึ่งทางเลือกเหล่านี้จัดเป็นทางเลือกที่ใช้เงินลงทุนไม่มาก แต่ให้ผลตอบแทนดีพอสมควร

2. นำมาทำที่จอดรถ (Parking Lots)เป็นทางเลือกในการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบพื้นฐาน ที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง จัดเป็นทางเลือกที่น่าสนใจทางหนึ่งสำหรับที่ดินในย่านการค้าและย่านธุรกิจ

3. นำที่ดินมาใช้ประโยชน์ในการจัดงานเฉลิมฉลอง หรืองานโชว์พิเศษ(Carnivals and Other Shows)เหมาะสำหรับที่ดินที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองนัก ที่การเดินทางไปถึงทำได้สะดวก ปกติการหาผลประโยชน์ลักษณะนี้จะเน้นให้เช่าที่ดินในระยะเวลาสั้น ๆ

4. นำที่ดินนำมาใช้เป็นที่เก็บของ หรือที่เก็บสินค้า (Warehouse Land)โดยเน้นพัฒนาให้น้อยที่สุด ซึ่งเมื่อมีลูกค้าแล้วจึงค่อย ๆ ทำสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ตามมาภายหลัง ที่ดินที่เหมาะสมสำหรับนำมาใช้ประโยชน์แบบนี้ ได้แก่ ที่ดินอยู่ใกล้แหล่งที่ตั้งของโรงงาน หรืออยู่ไม่ไกลจากย่านชุมชนและย่านการค้า

5. นำมาใช้สนามกอล์ฟ (Golf Courses)เป็นทางเลือกในการใช้ประโยชน์ที่ดินของผู้ที่ถือครองที่ดินแปลงใหญ่ เพื่อรอการพัฒนาที่ดินภายหลัง

6. หุ้นส่วนทำการเกษตร (Farming Partnerships for Crop Production)โดยให้ผู้อื่นเช่าที่ดินปลูกพืชผลทางการเกษตรเป็นฤดู ๆ โดยแบ่งผลประโยชน์ในระหว่างผู้เช่ากับเจ้าของที่ดิน เช่น ให้เช่าปลูกข้าว ผัก ถั่ว เลี้ยงปลา ปลูก   ไม้ดอกไม้ประดับ หรือปลูกเห็ด เป็นต้น ที่ดินที่เหมาะนำมาใช้ประโยชน์ในลักษณะนี้ปกติจะได้แก่ ที่ดินที่มีแหล่งน้ำเพียงพอ และสภาพดินเหมาะกับการเพาะปลูก

7. เอามาทำเป็นสวนป่า (Forested Tracts) โดยปลูกไม้ป่าเศรษฐกิจ เช่น ยูคาลิปตัส หรือไม้ป่าโตเร็ว ซึ่งซุงหรือท่อนซุงสามารถขายเป็นไม้ทำเฟอร์นิเจอร์ เป็นวัตถุดิบทำกระดาษ ไม้ในการก่อสร้าง และพื้นได้

8. นำที่ดินมาปลูกหญ้าขาย (Sod or Turf Production)เป็นทางเลือกในการใช้ประโยชน์ในที่ดินแบบฉาบฉวยที่น่าสนใจทางหนึ่ง สำหรับผู้ที่ยังไม่ประสงค์จะใช้ทำการเกษตรเป็นกิจจะลักษณะในตอนนี้

9. นำที่ดินมาปลูกไม้ผลทางการเกษตรเช่น ปลูกมะม่วง ปลูกกระท้อน ลองกอง มะนาว หรือต้นลีลาวดี เป็นต้น ซึ่งไม้ผลเหล่านี้นอกจากสามารถเก็บผลขายได้ยังก่อนให้เกิดความสวยงามและความร่มรื่น ช่วยให้ที่ดินน่าใช้ประโยชน์และมีราคาในสายตาผู้พบเห็นได้เป็นอย่างดี

10. นำที่ดินมาทำตลาดนัดแบบลานโล่ง (Bazaar)ซึ่งที่ดินที่เหมาะสมในการนำมาทำตลาดนัดแบบนี้ ได้แก่ ที่ดินในต่างจังหวัด เพราะคนต่างจังหวัดนิยมเดินจับจ่ายใช้สอยในตลาดนัดแบบเปิดโล่งกัน ทำเลที่ดินที่จัดว่าเหมาะสำหรับทำตลาดนัดแบบเปิดโล่งมักได้แก่ ที่ดินที่อยู่ห่างใจกลางเมืองไม่เกิด 2 กิโลเมตร มีที่จอดรถและเดินทางได้สะดวก

ปกติแล้วที่ดินในพื้นที่ทุกพื้นที่สามารถนำมาหาผลประโยชน์ในระหว่างการถือครองอยู่ได้ทั้งสิ้น แต่การจะทำอะไรและทำได้มากน้อยเพียงไหนมักขึ้นอยู่กับทำเล (Location) ความหนาแน่นของประชากรและความต้องการใช้ประโยชน์ของที่ดินในแต่ละท้องที่เป็นสำคัญ

โดยเหตุที่ที่ดินเปล่าจัดเป็นสินทรัพย์ลงทุนชนิดพิเศษ ที่มีลักษณะแปลกประหลาดกว่าสินทรัพย์ลงทุนประเภทอื่น ตรงที่ยิ่งมีการใช้ประโยชน์ในที่ดินมากเพียงใดแทนที่จะทำให้ที่ดินมีค่าลดลง แต่กลับทำให้ที่ดินแปลงนั้นยิ่งทวีมูลค่ามากขึ้นเป็นเงาตามตัว
ที่เป็นเช่นนี้เพราะการใช้ประโยชน์ในที่ดิน คือ วิธีการกระตุ้นศักยภาพที่ดินที่ถือว่ามีประสิทธิผลมากที่สุด ที่ดินแปลงใดก็ตามยิ่งมีการใช้ประโยชน์มากเพียงใด ก็จะยิ่งกระตุ้นให้ที่ดินแปลงนั้นมีความโน้มเอียงที่จะถูกใช้ประโยชน์เข้มข้นมากขึ้นเรื่อย ๆ และผลักดันให้ราคาที่ดินแปลงนั้น ๆ สูงขึ้นตามมาในที่สุด

ดังนั้น การใช้ประโยชน์แบบชั่วคราวในที่ดินที่ถือครองอยู่ แต่เนิ่น ๆ จึงถือเป็นวิธีการที่แยบยลอันหนึ่งในการเร่งให้เกิดมูลค่าส่วนเพิ่มของที่ดินแปลงที่ถือครองอยู่ให้เร็วและแรงขึ้นได้เป็นอย่างดี

และยังจัดเป็นกลยุทธ์การเงินชั้นดีในการป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนในอนาคต (Hedge) เพราะเป็นการทยอยเก็บเกี่ยวผลตอบแทนตุนไว้แต่เนิ่น ๆ ซึ่งผลตอบแทนก้อนนี้สามารถรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในวันข้างหน้า หากภาวะเศรษฐกิจไม่เอื้ออำนวยทำให้ขายที่ดินไม่ได้ราคาตามที่หวังไว้

ท่านต้องไม่เชื่อแน่ว่า การพัฒนาใช้ประโยชน์ที่ดินแบบถาวรของโครงการหลายโครงการในบ้านเราล้วนเกิดขึ้นได้ การใช้ประโยชน์ในที่ดินแบบชั่วคราวมาก่อนแทบทั้งสิ้น แล้วค่อยพัฒนากลายมาเป็นแบบถาวรหลังจากพบว่าแนวทางแบบชั่วคราวสามารถสร้างผลกำไรได้อย่างเป็นกอบเป็นกำได้

แล้วตัวท่านเองล่ะจะไม่ทดลองทำประโยชน์ชั่วคราวกับที่ดินเปล่าที่ถือครองอยู่ เพื่อเก็บเกี่ยวผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่ท่านละเลยไป และเพื่อเป็นการกรุยทางนำไปสู่การพัฒนาที่ดินแบบถาวรต่อไป!

 

Credit: http://www.istyleproperty.com/b-60/10-ช่องทางทำเงินง่าย-ๆ-จากที่ดินเปล่าที่